КЗО "ДНЗ № 221. "Світлячок" ДМР
Звіт завідувача

ЗВІТ
завідувача про роботу комунального закладу освіти
 «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №221 комбінованого типу» Дніпровської міської ради
 за 2016-2017 н.р. перед колективом і громадськістю

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Дошкільний навчальний заклад №221 «СВІТЛЯЧОК» розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, 62-А, заснований в 1952 році.

Дошкільний навчальний заклад «СВІТЛЯЧОК» знаходиться в комунальної власності територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, працює за 10,5 годинним режимом роботи, та чергова група - 12 годин при 5 денному робочому тижні.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр.

Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і вимог до їх вікових особистостей.

Технічний стан будівлі задовільний. Приміщення відповідають санітарно – гігієнічним нормам та вимогам утримання дітей раннього і дошкільного віку.

Для занять дітей створені всі умови, обладнання, спеціальні приміщення.

-       Музична, спортивна зала;

-       Кабінет вчителя – логопеда;

-       Медичний кабінет;

-       Їдальні для кожної групи;

-       Прогулянкові майданчики зі спортивним та ігровим обладнанням для кожної вікової групи.

Територія дошкільного закладу озеленена, розбиті квітники, посаджені хвойні кусти та дерева, обладнання відповідає санітарно – гігієнічним вимогам та правилам безпеки життєдіяльності.

 

 

 

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

         За проектом потужністю дошкільний навчальний заклад розрахован на 59 місць для дітей з 2 х до 6,7 мі років. Групи комплектуються переважно в червні – серпні згідно електронної черзі в ДНЗ.

         У 2016-2017 н.р. працювало 4 вікових групи; всі групи з україномовним режимом навчання.

1 група для дітей раннього віку;

3 групи дошкільного віку;

2 з них – групи для дітей з порушенням мовлення.

     Протягом минулого навчального року дошкільний заклад відвідувало в середньому 66 дітей.

Контингент 89 дітей

-         дітей раннього віку – 22 ;

-         дошкільного віку – 67;

-         до школи випущено 26 дітей.

     Склад сімей вихованців :      повна - 78
                                                    неповна - 8
                                                    багатодітна - 3

3. КАДРОВЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

     Навчально - виховний процес в дошкільному закладі забезпечують кваліфіковані  спеціалісти -11 чоловік: завідувач, вихователь – методист, вихователі, вчитель  - логопед, музичний керівник, та інші: медичний працівник, молодший обслуговуючий персонал.

Мають вишу освіту -5 (42%)
Неповну вишу – 6 (49%)
Вишу кваліфікаційну категорію – 1 (  9,9%)
Другу кваліфікаційну категорію – 2 ( 18,1%)
Категорію «спеціаліст»                  - 8 (73% )
Педагогічне звання – 3 (27% )

     Колектив має значні підстави для позитивного фахового зростання,
що неодмінно, позитивно вплине на якість навчально – виховного процесу. Колектив поповнюється постійно молодими педагогами, два вихователя навчаються в ВУЗІ. Впродовж звітного  періоду плинності кадрів не має.

         Слід відмітити , що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного педагога. Курси підвищення кваліфікації пройдені 2 вихователями .
         Адміністрація закладу створює  всі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальної розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ визначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

4. АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

         Упродовж 2016-2017 навчального року навчально – виховний процес був спрямований на вирішення головних завдань:

·        патріотичне виховання - складова навчально – виховного процесу;

·        формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

·        удосконалювати роботи з музичного виховання дошкільників.

Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до  Законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту» Указу Президента України «Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020р.), Положення «Про дошкільний заклад, Базового компонента дошкільної освіти в Україні (нова редакція), листа Міністерства освіти України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 н.р.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при Д ОІППО педагоги Скурідіна Т.В., Гомонова Л.І.

         Протягом року педагогічний колектив КЗО ДНЗ №221 брав активну участь у методичних заходах міста.
                   Протягом року покращувалась науково -  методична база дошкільного закладу , працівниками розроблено: конспекти занять, пам’ятки, схеми, зібрані всі необхідні нормативно – правові документи щодо діяльності ДНЗ.
         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу була придбана методична література, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри. Проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Бібліотечка вихователя дитячого садка».

Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що принципи такі як актуальність , конкретність, динамічність, об’єктивність дотримуються.
         Головні річні завдання знаходять своє відображення в усіх складових річного плану.
         З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально – виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом навчального року таки форми методичної роботи, а саме, найважливішою формою педагогічної майстерності креативності була педагогічна рада.
         Проведення педради визначалось актуальністю, науковістю та  педагогічною доцільністю тематики. Цікаво й змістовно  були проведенні засідання педагогічної ради:

·        формування креативної особистості дитини засобами музичного виховання. (вересень);

·        удосконалення роботи з фізичного виховання дітей шляхом застосування особисто- орієнтованого підходу (листопад);

·        патріотичне виховання -  складова навчально- виховного процесу (лютий);

·        формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми ( травень).

Важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ДНЗ є участь в проведенні семінарів – практикумів.

·        «Патріотичне виховання дошкільників (грудень)

·        «Як досягти чіткої вимови? Допоможе фольклор!»(лютий)
 

 

 

Проведенні відкриті покази занять:

·        «Лікар Ай болить!» інтегроване заняття вихователь Гомонова Л.І. – (жовтень)

·        «У родинному колі» українське мовлення  вихователь Асперова С.В., (грудень)

·        «Слухаємо музику весни» муз керівник Якушева О.В. (квітень)

·        «Хмаринка кличе до гри» комплексне заняття вихователь                 Скурідіна Т.В.(травень)

Консультації (що місяця) групові та індивідуальні.

Проведення цих заходів допомагає колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але підчас проведення даних заходів виникали певні труднощі: не всі педагоги брали активну участь;   оформлення матеріалів не збігалося з вимогами.

Для якісної реалізації задач річного плану в навчальному році проводились планові перевірки , за результатами яких складено довідки.

Довідки заслухані на педагогічних нарадах та на нарадах при завідувачі.

Вересень : «Стан готовності груп до нового 2016-2017 навчального року;

Листопад :«Вивчення стану патріотичного виховання»

тематична перевірка;

Грудень: «Попереджувальний контроль за засвоєнням дітей культурно – гігієнічних навичок раннього та молодшого дошкільного віку;

Травень: «Вивчення та надання допомоги з питань підготовки дітей до школи» вибірковий контроль.

Результати перевірок засвідчили, що в групах створені відповідні умови для оптимальної і ефективної навчально – виховної роботи.

Була  проаналізована система з патріотичного виховання, переглянуті заняття, режимні моменти, наданні рекомендації вихователям:

·        рекомендовано працювати за методам проектів, що дає педагогам можливість для всебічного, комплексного розвитку дітей з будьякої теми;

·        більше відроджувати духовну спадщину, що дісталось від минулих поколінь.

 

 

 

 

5. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні Державні програми , та методики.

         Окрім цього дошкільний навчальний заклад працює і за варіативною складовою. Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки:

·        «Солярік» ліплення з поробок солоного тіста та їх прикрашання -  керівник гуртка вихователь Саттарова Н.В.   

·        «Веселі музики» - музичний гурток гра на музичних шумових інструментів -  керівник гуртка муз. керівник Якушева О.В.

        Здійснювана гурткова робота надала можливості розширити соціальний досвід дітей, а також практично оволодівати, розширювати та закріплювати практичні навички і вміння.
        Моніторинг - рівне засвоєння вимог комплексної освітньої програми «Дитина  в дошкільні роки» ,дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому. Крім того педагоги груп проваджують в роботі парціальну програму: «радість творчості програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку»    Борщ Р.М., Самойлік Д.В.

За результатами діагностики (травень) дошкільників по засвоєнню державної програми «Дитина в дошкільні роки мають загальний  рівень (наприклад).
        Рівень інтелектуального розвитку(89 дитини)
        високий – 30 (33,6%)
        вище середнього – 31 (38,3%)
        середній – 25(25,4%)
        нижче середнього 3(2,15%)
        низький рівень – не виявлено.

6. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА

Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом №221 здійснює управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

·        Батьківський комітет

·        Профспілковий комітет

·        Педагогічна рада

·        Загальні збори батьків та членів трудового колективу;

·        Комісія ОП та ТБ;

·        Пожежно - технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань:

·        Організаціі діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту дошкільного навчального закладу;

·        Комплектування груп на 01.09.2016 року;

·        Вивчення та аналіз першочергових потреб дошкільного закладу, проведення економічних розрахунків з метою матеріально – технічного забезпечення ;

·        Керівництво освітньо – виховним процесом в дошкільному закладі

-впровадження в практику роботи ДНЗ передового педагогічного    досвіду;

-створення умов для участі педагогів та вихованців у конкурсах;

-контроль за виконанням програм, результатів моніторингу, вивчення відгуків батьків.

·        Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей п’ятирічного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючі важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім`ї .

·        Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу. Цьому сприяє власний сайт інформація якого розрахована в першу чергу на батьків наших вихованців, а також колег.

·        Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом на принципах відкритості та прозорості через раду ДНЗ.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ`ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

Одним з пріоритетних завдань діяльності дошкільного закладу є організація роботи з сім’ями вихованців. Вона орієнтовна на пошук таких форм та методів роботи, які дозволяють урахувати, актуальні потреби батьків, сприяють формуванню відповідальності батьків за розвиток дитини, участі батьків в управлінні закладом.

         Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Для цього педагогічний колектив організовує різні  форми співпраці, та проводе наступні заходи:

·        Батьківські збори;

·        Консультації для батьків;

·        Індивідуальні консультації спеціалістів;

·        Спільні виставки, сумісної творчості батьків та дітей;

·        Ведення альбому «Вдячності та добрих справ»

·        Батьківські куточки;

·        Дні відкритих дверей.

На засіданні батьківського комітету обговорювались питання адаптації дітей до умов дошкільного закладу, створення комфортних умов для дітей, раціонального харчування дітей, організації освітньо - виховної роботи, спільної праці по благоустрію території, груп, дитсадка.

Вихователі дошкільного закладу постійно здійснювали соціальний патронаж дітей, які попали в скрутні життєві ситуації.

Закликаємо всіх батьків приймати активну учать в заходах, які будуть проведені в новому навчальному році.

 

 

 

 

 

8. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Працівники дошкільного закладу живуть активним життям, привчають вихованців закладу займати активну соціальну позицію, розуміти значимість участі в  заходах різного рівня.

Протягом 2016-2017 н.р.  педагогічний колектив приймав участь у методичних об’єднаннях, в конкурсах дошкільного закладу.

 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований персонал: старша медична сестра та кухарі. Для забезпечення належного функціонування харчоблоку згідно з нормативних вимог проводиться постійний контроль організації харчування  в дошкільному закладі з боку завідувача та старшої медичної сестри систематично здійснюється аналіз виконання норм харчування.

Виконання натуральних норм харчування дошкільному навчальному закладі протягом 2016-2017 навчальному року.

·        Масло вершкове – 100%

·        М'ясо – 100%

·        Риба – 100%

·        Яйця – 100%

·        Сир кисломолочний – 100%

·        Сметана -100%

·        Овочі – 100 %

·        Фрукти – 96%

·        Сік фруктовий – 95%

·        Молоко – 100%

Моніторинг організації раціонального харчуванні показав, що протягом навчального року за основними продуктами харчування норми виконані, крім двох позицій сік фруктовий та фрукти.

Продукти харчування приймалися до закладу з відповідними пакетами документів у необхідній кількості, з дотриманням умов і терміном зберігання. Харчоблок обладнаний всім необхідним технологічним обладнанням: електроплита з духовими шафами, електром’ясорубка, два холодильника вентиляційний канал, водонагрівач. Питання організації харчування дітей постійно обговорювались на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі.

Протягом року в дошкільному закладі було організоване якісне трьох разове харчування дітей, та дітей потребуючих дієтичного харчування.   

 

10. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

         Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.

Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Протягом 2016-2017 року в дошкільному закладі найбільш дієвим залишається батьківський комітет. Завдяки його ініціативам дошкільний заклад отримує матеріальне забезпечення для вирішення термінових потреб. Серед них забезпечення миючми та дезінфікуючими засобами, медикаментами, проведення поточних ремонтів, придбання та інше.. Батьківський комітет спрямовує свої зусилля на залучення додаткових джерел фінансування,участь у громадських проектах, співпраця з депутатом міської ради Акуленко Ю.В..

         Для реалізації освітньо -виховних завдань постійно проводилась активна господарча робота. У звітному періоді для зміцнення матеріальної бази було проведено наступні заходи:

За кошти місцевого бюджету:

·        Відремонтовані дитячі сан. вузли

·        Придбано холодильник

·        Посуд (чашки дрібні -30шт.), (тарілки дрібні-30шт.)

(тарілки глибокі-30 шт), (блюдця -30 шт)

·        Провірений лічильник опалення.

За кошти депутата міської ради Акуленко Ю.В.

·        Встановлено 20 металопластикових вікон, замінені двері в коморі, зроблені внутрішні укоси .

Батьки

·        Проведено частковий ремонт фасаду;

·        Ремонт комори;

·        Замінена двері на  металопластикові в групі №2, зроблені укоси;

·        Установка доріжки на дворовому майданчику групи №2;

·        Обрізка аварійних дерев після буревію;

·        Ремонт стільців в кабінеті завідувача;

·        Ремонт дитячої спальні групи №1.

                     Придбано

·        Шафи для рушників група №3,4;

·        Планшети для пісочної терапії  групи № 2,3;

·        Освітні стенди, вивіска дошкільного закладу;

·        Закупівля фарби, вапна, пензлів;

·        Драбина;

·        Пожежне покривало «Кошма»;

·        Методична література, дидактичний матеріал, іграшки;

·        Садовий інвентар, багатолітні квіти на клумби;

·        Проведена підписка на фахові видання;

·        Квіти для танцювальної хореографії;

·        Меблеві стелажі для методичного кабінету;

·        Придбання картриджа, заміна фотовала , заправка картриджа на принтер «Canon 4410»;

·        Перезарядка вогнегасників, повірка водоміра.