КЗО "ДНЗ № 221. "Світлячок" ДМР
Звіт завідувача

ЗВІТ
завідувача про роботу комунального закладу освіти
 «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №221 комбінованого типу» Дніпровської міської ради
 за 2016-2017 н.р. перед колективом і громадськістю

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Дошкільний навчальний заклад №221 «СВІТЛЯЧОК» розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, 62-А, заснований в 1952 році.

Дошкільний навчальний заклад «СВІТЛЯЧОК» знаходиться в комунальної власності територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, працює за 10,5 годинним режимом роботи, та чергова група - 12 годин при 5 денному робочому тижні.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр.

Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і вимог до їх вікових особистостей.

Технічний стан будівлі задовільний. Приміщення відповідають санітарно – гігієнічним нормам та вимогам утримання дітей раннього і дошкільного віку.

Для занять дітей створені всі умови, обладнання, спеціальні приміщення.

-       Музична, спортивна зала;

-       Кабінет вчителя – логопеда;

-       Медичний кабінет;

-       Їдальні для кожної групи;

-       Прогулянкові майданчики зі спортивним та ігровим обладнанням для кожної вікової групи.

Територія дошкільного закладу озеленена, розбиті квітники, посаджені хвойні кусти та дерева, обладнання відповідає санітарно – гігієнічним вимогам та правилам безпеки життєдіяльності.

 

 

 

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

         За проектом потужністю дошкільний навчальний заклад розрахован на 59 місць для дітей з 2 х до 6,7 мі років. Групи комплектуються переважно в червні – серпні згідно електронної черзі в ДНЗ.

         У 2016-2017 н.р. працювало 4 вікових групи; всі групи з україномовним режимом навчання.

1 група для дітей раннього віку;

3 групи дошкільного віку;

2 з них – групи для дітей з порушенням мовлення.

     Протягом минулого навчального року дошкільний заклад відвідувало в середньому 66 дітей.

Контингент 89 дітей

-         дітей раннього віку – 22 ;

-         дошкільного віку – 67;

-         до школи випущено 26 дітей.

     Склад сімей вихованців :      повна - 78
                                                    неповна - 8
                                                    багатодітна - 3

3. КАДРОВЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

     Навчально - виховний процес в дошкільному закладі забезпечують кваліфіковані  спеціалісти -11 чоловік: завідувач, вихователь – методист, вихователі, вчитель  - логопед, музичний керівник, та інші: медичний працівник, молодший обслуговуючий персонал.

Мають вишу освіту -5 (42%)
Неповну вишу – 6 (49%)
Вишу кваліфікаційну категорію – 1 (  9,9%)
Другу кваліфікаційну категорію – 2 ( 18,1%)
Категорію «спеціаліст»                  - 8 (73% )
Педагогічне звання – 3 (27% )

     Колектив має значні підстави для позитивного фахового зростання,
що неодмінно, позитивно вплине на якість навчально – виховного процесу. Колектив поповнюється постійно молодими педагогами, два вихователя навчаються в ВУЗІ. Впродовж звітного  періоду плинності кадрів не має.

         Слід відмітити , що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного педагога. Курси підвищення кваліфікації пройдені 2 вихователями .
         Адміністрація закладу створює  всі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальної розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ визначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

4. АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

         Упродовж 2016-2017 навчального року навчально – виховний процес був спрямований на вирішення головних завдань:

·        патріотичне виховання - складова навчально – виховного процесу;

·        формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

·        удосконалювати роботи з музичного виховання дошкільників.

Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до  Законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту» Указу Президента України «Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020р.), Положення «Про дошкільний заклад, Базового компонента дошкільної освіти в Україні (нова редакція), листа Міністерства освіти України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 н.р.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при Д ОІППО педагоги Скурідіна Т.В., Гомонова Л.І.

         Протягом року педагогічний колектив КЗО ДНЗ №221 брав активну участь у методичних заходах міста.
                   Протягом року покращувалась науково -  методична база дошкільного закладу , працівниками розроблено: конспекти занять, пам’ятки, схеми, зібрані всі необхідні нормативно – правові документи щодо діяльності ДНЗ.
         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу була придбана методична література, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри. Проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Бібліотечка вихователя дитячого садка».

Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що принципи такі як актуальність , конкретність, динамічність, об’єктивність дотримуються.
         Головні річні завдання знаходять своє відображення в усіх складових річного плану.
         З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально – виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом навчального року таки форми методичної роботи, а саме, найважливішою формою педагогічної майстерності креативності була педагогічна рада.
         Проведення педради визначалось актуальністю, науковістю та  педагогічною доцільністю тематики. Цікаво й змістовно  були проведенні засідання педагогічної ради:

·        формування креативної особистості дитини засобами музичного виховання. (вересень);

·        удосконалення роботи з фізичного виховання дітей шляхом застосування особисто- орієнтованого підходу (листопад);

·        патріотичне виховання -  складова навчально- виховного процесу (лютий);

·        формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми ( травень).

Важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ДНЗ є участь в проведенні семінарів – практикумів.

·        «Патріотичне виховання дошкільників (грудень)

·        «Як досягти чіткої вимови? Допоможе фольклор!»(лютий)
 

 

 

Проведенні відкриті покази занять:

·        «Лікар Ай болить!» інтегроване заняття вихователь Гомонова Л.І. – (жовтень)

·        «У родинному колі» українське мовлення  вихователь Асперова С.В., (грудень)

·        «Слухаємо музику весни» муз керівник Якушева О.В. (квітень)

·        «Хмаринка кличе до гри» комплексне заняття вихователь                 Скурідіна Т.В.(травень)

Консультації (що місяця) групові та індивідуальні.

Проведення цих заходів допомагає колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але підчас проведення даних заходів виникали певні труднощі: не всі педагоги брали активну участь;   оформлення матеріалів не збігалося з вимогами.

Для якісної реалізації задач річного плану в навчальному році проводились планові перевірки , за результатами яких складено довідки.

Довідки заслухані на педагогічних нарадах та на нарадах при завідувачі.

Вересень : «Стан готовності груп до нового 2016-2017 навчального року;

Листопад :«Вивчення стану патріотичного виховання»

тематична перевірка;

Грудень: «Попереджувальний контроль за засвоєнням дітей культурно – гігієнічних навичок раннього та молодшого дошкільного віку;

Травень: «Вивчення та надання допомоги з питань підготовки дітей до школи» вибірковий контроль.

Результати перевірок засвідчили, що в групах створені відповідні умови для оптимальної і ефективної навчально – виховної роботи.

Була  проаналізована система з патріотичного виховання, переглянуті заняття, режимні моменти, наданні рекомендації вихователям:

·        рекомендовано працювати за методам проектів, що дає педагогам можливість для всебічного, комплексного розвитку дітей з будьякої теми;

·        більше відроджувати духовну спадщину, що дісталось від минулих поколінь.

 

 

 

 

5. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні Державні програми , та методики.

         Окрім цього дошкільний навчальний заклад працює і за варіативною складовою. Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки:

·        «Солярік» ліплення з поробок солоного тіста та їх прикрашання -  керівник гуртка вихователь Саттарова Н.В.   

·        «Веселі музики» - музичний гурток гра на музичних шумових інструментів -  керівник гуртка муз. керівник Якушева О.В.

        Здійснювана гурткова робота надала можливості розширити соціальний досвід дітей, а також практично оволодівати, розширювати та закріплювати практичні навички і вміння.
        Моніторинг - рівне засвоєння вимог комплексної освітньої програми «Дитина  в дошкільні роки» ,дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому. Крім того педагоги груп проваджують в роботі парціальну програму: «радість творчості програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку»    Борщ Р.М., Самойлік Д.В.

За результатами діагностики (травень) дошкільників по засвоєнню державної програми «Дитина в дошкільні роки мають загальний  рівень (наприклад).
        Рівень інтелектуального розвитку(89 дитини)
        високий – 30 (33,6%)
        вище середнього – 31 (38,3%)
        середній – 25(25,4%)
        нижче середнього 3(2,15%)
        низький рівень – не виявлено.

6. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА

Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом №221 здійснює управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

·        Батьківський комітет

·        Профспілковий комітет

·        Педагогічна рада

·        Загальні збори батьків та членів трудового колективу;

·        Комісія ОП та ТБ;

·        Пожежно - технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань:

·        Організаціі діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту дошкільного навчального закладу;

·        Комплектування груп на 01.09.2016 року;

·        Вивчення та аналіз першочергових потреб дошкільного закладу, проведення економічних розрахунків з метою матеріально – технічного забезпечення ;

·        Керівництво освітньо – виховним процесом в дошкільному закладі

-впровадження в практику роботи ДНЗ передового педагогічного    досвіду;

-створення умов для участі педагогів та вихованців у конкурсах;

-контроль за виконанням програм, результатів моніторингу, вивчення відгуків батьків.

·        Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей п’ятирічного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючі важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім`ї .

·        Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу. Цьому сприяє власний сайт інформація якого розрахована в першу чергу на батьків наших вихованців, а також колег.

·        Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом на принципах відкритості та прозорості через раду ДНЗ.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ`ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

Одним з пріоритетних завдань діяльності дошкільного закладу є організація роботи з сім’ями вихованців. Вона орієнтовна на пошук таких форм та методів роботи, які дозволяють урахувати, актуальні потреби батьків, сприяють формуванню відповідальності батьків за розвиток дитини, участі батьків в управлінні закладом.

         Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Для цього педагогічний колектив організовує різні  форми співпраці, та проводе наступні заходи:

·        Батьківські збори;

·        Консультації для батьків;

·        Індивідуальні консультації спеціалістів;

·        Спільні виставки, сумісної творчості батьків та дітей;

·        Ведення альбому «Вдячності та добрих справ»

·        Батьківські куточки;

·        Дні відкритих дверей.

На засіданні батьківського комітету обговорювались питання адаптації дітей до умов дошкільного закладу, створення комфортних умов для дітей, раціонального харчування дітей, організації освітньо - виховної роботи, спільної праці по благоустрію території, груп, дитсадка.

Вихователі дошкільного закладу постійно здійснювали соціальний патронаж дітей, які попали в скрутні життєві ситуації.

Закликаємо всіх батьків приймати активну учать в заходах, які будуть проведені в новому навчальному році.

 

 

 

 

 

8. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Працівники дошкільного закладу живуть активним життям, привчають вихованців закладу займати активну соціальну позицію, розуміти значимість участі в  заходах різного рівня.

Протягом 2016-2017 н.р.  педагогічний колектив приймав участь у методичних об’єднаннях, в конкурсах дошкільного закладу.

 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований персонал: старша медична сестра та кухарі. Для забезпечення належного функціонування харчоблоку згідно з нормативних вимог проводиться постійний контроль організації харчування  в дошкільному закладі з боку завідувача та старшої медичної сестри систематично здійснюється аналіз виконання норм харчування.

Виконання натуральних норм харчування дошкільному навчальному закладі протягом 2016-2017 навчальному року.

·        Масло вершкове – 100%

·        М'ясо – 100%

·        Риба – 100%

·        Яйця – 100%

·        Сир кисломолочний – 100%

·        Сметана -100%

·        Овочі – 100 %

·        Фрукти – 96%

·        Сік фруктовий – 95%

·        Молоко – 100%

Моніторинг організації раціонального харчуванні показав, що протягом навчального року за основними продуктами харчування норми виконані, крім двох позицій сік фруктовий та фрукти.

Продукти харчування приймалися до закладу з відповідними пакетами документів у необхідній кількості, з дотриманням умов і терміном зберігання. Харчоблок обладнаний всім необхідним технологічним обладнанням: електроплита з духовими шафами, електром’ясорубка, два холодильника вентиляційний канал, водонагрівач. Питання організації харчування дітей постійно обговорювались на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі.

Протягом року в дошкільному закладі було організоване якісне трьох разове харчування дітей, та дітей потребуючих дієтичного харчування.   

 

10. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

         Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.

Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Протягом 2016-2017 року в дошкільному закладі найбільш дієвим залишається батьківський комітет. Завдяки його ініціативам дошкільний заклад отримує матеріальне забезпечення для вирішення термінових потреб. Серед них забезпечення миючми та дезінфікуючими засобами, медикаментами, проведення поточних ремонтів, придбання та інше.. Батьківський комітет спрямовує свої зусилля на залучення додаткових джерел фінансування,участь у громадських проектах, співпраця з депутатом міської ради Акуленко Ю.В..

         Для реалізації освітньо -виховних завдань постійно проводилась активна господарча робота. У звітному періоді для зміцнення матеріальної бази було проведено наступні заходи:

За кошти місцевого бюджету:

·        Відремонтовані дитячі сан. вузли

·        Придбано холодильник

·        Посуд (чашки дрібні -30шт.), (тарілки дрібні-30шт.)

(тарілки глибокі-30 шт), (блюдця -30 шт)

·        Провірений лічильник опалення.

За кошти депутата міської ради Акуленко Ю.В.

·        Встановлено 20 металопластикових вікон, замінені двері в коморі, зроблені внутрішні укоси .

Батьки

·        Проведено частковий ремонт фасаду;

·        Ремонт комори;

·        Замінена двері на  металопластикові в групі №2, зроблені укоси;

·        Установка доріжки на дворовому майданчику групи №2;

·        Обрізка аварійних дерев після буревію;

·        Ремонт стільців в кабінеті завідувача;

·        Ремонт дитячої спальні групи №1.

                     Придбано

·        Шафи для рушників група №3,4;

·        Планшети для пісочної терапії  групи № 2,3;

·        Освітні стенди, вивіска дошкільного закладу;

·        Закупівля фарби, вапна, пензлів;

·        Драбина;

·        Пожежне покривало «Кошма»;

·        Методична література, дидактичний матеріал, іграшки;

·        Садовий інвентар, багатолітні квіти на клумби;

·        Проведена підписка на фахові видання;

·        Квіти для танцювальної хореографії;

·        Меблеві стелажі для методичного кабінету;

·        Придбання картриджа, заміна фотовала , заправка картриджа на принтер «Canon 4410»;

·        Перезарядка вогнегасників, повірка водоміра.

 

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №221комбінованого типу»

Дніпровської міської ради

49008 м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна 62 «а» тел..(0562)396855

dnz221@dnepredu.dp.ua

 

Звіт керівника

 

Перед батьками, колективом та громадськістю з питань  статутної діяльності закладу 

у 2017 – 2018  навчальному році

05 червня 2018 року

 Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №221 комбінованного типу» Дніпровської міської ради- заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно річного плану, законодавчих актів України.

Розташований за адресою: 49008,  м.Дніпро Чечелівський район,

                                                         вул. Дмитра Кедріна, 62 «А»

Функціонує з 1952 року.

Проектна потужність - 59 місць.

Режим роботи установи – 10,5 годин; 4 груп працює  з 7:00 до 17:30

Чергова група працює з 7:00 до 19:00

Станом на 05 червня у нас в садочку перебуває –85 дітей.

Дітей ясельних груп на сьогоднішній день – 25 (при нормі 15), у минулому році – 25 дітей; садових – 60 (при нормі 100), у минулому році – 65 дитини.

 На 2018 – 2019  навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

 Групи ясельного віку (3 рік життя): 1 група;

 Групи середнього дошкільного віку (5 р.ж.): 2 групи;

 Групи старшого дошкільного віку (6 р.ж.): 1 групи.

З них 2 групи дітей (середня і старша) для дітей з порушенням мовлення.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний, логопедичний всі технологічні та побутові приміщення.

В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку – 20 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 11 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 4 особи, неповну вищу освіту мають 2 особи. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 5 педагогів мають 9 тарифний розряд, 2 педагоги - «спеціаліст II категорії», 1 педагоги мають – «вищу категорію»,

2 звання вихователя мають -« вихователь-методист», 1 педагог «старший вчитель»

 Середній вік педагогів – 39 років, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дитячому садку відсутня плинність педагогічних кадрів.

            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

 Щороку в КЗО ДНЗ №221 ДМР проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.

Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. У 2017-2018 навчальному році чергову атестацію пройшли: 2 педагога. За результатами атестації їй було присвоєно категорію «спеціаліст II категорії».

 Методистом КЗО ДНЗ №221 ДМР проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі ДНЗ, робота з самоосвіти.

 В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Річний план 2017-2018 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

1. Спрямувати  роботу колективу КЗО ДНЗ №221 ДМР на продовження роботи з національно-патріотичного виховання дошкільників.

2. Вдосконалювати формування комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільників.

3. Продовжувати роботу по розвитку музичного здібностей дітей у процесі творчої діяльності.

Ці завдання буди реалізовані, завдяки спільним зусиллям педагогів, батьків та дітей. У навчально-виховному процесі, дошкільного навчального закладу біли використані такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність: різноманітні заняття, ігри, самостійна діяльність дітей, художня, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.

 Під час складання розкладу занять вихователі враховували навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачали раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практична, прикладна).

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичного та фронтального контролю.

На протязі року були проведені 3 тематичні педагогічні ради:

I.Педагогічна рада: «Музика в повсякденному житті дітей в дошкільному закладі».

До неї були проведені:

Педагогічний тренінг: «Гра на музичних інструментах»

Майстер-клас: «Навчи дітей слухати та розуміти музику »

Калейдоскоп: «Використання дидактичних ігор  з музичного  виховання у житті сучасної дитини відповідно до вимог Базового компонента»

Пед.година: «Умови організації музичного виховання дітей в ДНЗ»

Консультація: « Музичне середовище, яка засіб розвитку дитини».

Колективний перегляд:

«Розвиток дошкілят в музично-рухової діяльності» - музичний керівник Якушева О.В.

II.Педагогічна рада: «Формування основ патріотичного виховання у дітей дошкільного віку»

До неї були проведені:

Консультація: «Громадське патріотичне виховання особистості в умовах сучасного дошкілля»

Розроблено каталог статей, матеріалів з анотаціями літератури до теми «Формування національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку»  

Диспут: «Український національний одяг. Сорочка-вишиванка»

Презентація дидактичних розвивальних ігор спрямованих на розвиток формування національно-патріотичного виховання.

Рекомендації для батьків:«Моя Україна».

Колективний перегляд:

«Мій перший віночок» (гр..1 3-го р.ж., вихователь Руденко І.Ю.)

III.Педагогічна рада: «Формування комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільників»

До неї були проведені:

Ділова гра: « Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей самостійної мовної творчості під час театралізованої діяльності дошкільників» (узагальнення знань педагогів)

Оформлено тематичну папку для педагогів « Організація роботи ДНЗ з комікативно-мовленнєвої діяльності»

Консультація: «Методика розвитку словника дітей дошкільного віку»

Довідкове бюро для батьків: «Спілкуємось на рівних»

Колективний перегляд: «Весну ми любимо, словом голубимо» (5-й р.ж., вихователь Шалуєва В.В.)

Консультації для педагогів:

«Види роботи педагога з розвитку та вдосконалення зв`язного мовлення дітей дошкільного віку»

«Як методично правильно організувати самостйну діяльність дошкільників»

«Безпека життєдіяльності дітей важливий аспект навчально-виховного процесу в ДНЗ»

«Професійне мовлення педагогів»

«Сенсорне виховання у системі навчально-виховної діяльності»

«Як цікаво організувати літні прогулянки?»

 «Виховання патріотично-налаштованої особистості дошкільника»

«Правила успішності у спілкуванні з батьками»

«Взаємодія помічника вихователя та педагога групи в освітньо виховній роботі з дітьми»

«Організація літнього відпочинку:форми  планування навчально-виховної роботи в літній період»

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

·         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування рис громадянина української держави, згідно до вимог Базового компоненту.

·         осмислено підійшли до формування комукативно-мовленнєвої діяльності дошкільників, розвитку мовленнєвого спілкування;

·         залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

В якості недоліків можна відмітити:

·          недотримання тематичного принципу розподілу різних  завдань з метою формування соціальної компетенції кожної дитини, граматичної правильності мови, збагачення життєвого досвіду;

·         недостатня увага приділена об’єднанню зусиль педагогів і батьків щодо активізації мовленнєвого спілкування з дитиною;

Рекомендації:

·         надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

·         вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових, патріотичних поглядів, раціональне використання та відтворення її багатств, психологічну готовність оберігати природні цінності.

            Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дошкільному закладі  вироблена і втілюється  оздоровча система:

 - ранкова гімнастика;

 - фізкультурні заняття;

 - фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

 - загартовуючі процедури після сну:

 - імунна гімнастика пробудження та загартовуючі водні процедури;

 - деякі види арт-терапії;

 - прогулянки;

 - рухливі ігри;

            Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Осінній ярмарок», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Масляна», де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу; працювали гуртки – «Солярик» (під керівництвом вихователя Мельник Р.К.). 

Діти всіх груп разом батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах  дитсадка та у групах ( «Золота осінь»,

«Моє місто найкраще», спільна виставка дитячих  робіт: «Новорічна іграшка  своїми  руками», «Моя люба матуся», «Пасхальні узори»  та інші.)

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дошкільного закладу та загальноосвітньої школи № 34. План спільних заходів передбачає:

 - Взаємне відвідування занять педагогами;

 - Педагогічні наради за участю педагогів загальноосвітньої школи та дошкільного закладу;

 - Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах;

 - Привітали учнів шкіл мікрорайону з Першим та Останнім Дзвоником.

В комплексі з іншими навчально-виховними завданнями вихователі здійснювали: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів.

Значна увага приділялась, щодо підвищення якості у вихованців емоційно- ціннісного розвитку, покращення їхнього фізичного,  психічного здоров’я упродовж шкільного дитинства – як важливого чинника  здоров'я людини в цілому.

У дитсадку працюють професіонали, а відвідують дошкільний навчальний заклад чудові і розумні дітки.

Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дошкільний навчальний заклад  протягом навчального року.

            Випускаємо до школи 23 дитини. З них з високим рівнем підготовки 10 дітей, достатнім 13, немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання

В розрізі групи немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом.

Пройщли свята в дошкільному навчальному закладі « Не забудемо садочок».

На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу докільного навчального закладу, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухалися до наших зауважень, побажань. І, звичайно, ж те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали у інтер’єрі та дизайні групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами – дало позитивні плоди для наших з вами дітей.

 Велика та щира вам подяка, дорогі батьки, від усього нашого коллекти!.

Стан захворюваності по ДНЗ:

Порівняно з 2016/17 н.р. менше , це пояснюється тим, що персонал закладу постійно приділяє належну увагу загартовуючим заходам та профілактичним заходами.

В результаті виконання програми оздоровлення дітей в дішкільному закладі зберігається стабільне покращення показників здоров’я дітей.

Пропущено 1 дитиною по хворобі – 2,3 дні.

 Всі діти обстежені спеціалістами та лабораторно. Все відтворено в медичних картках.

 Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками дошкільного закладу проводилась згідно річного плану КЗО ДНЗ №221.

 Батьківські куточки поповнені консультаціями на тему: «Профілактичні щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку», «Ротавірусна інфекція», «Профілактика кишкових інфекцій», «Диспансерізація дошкільника – важлива річ»

Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку проводились оздоровчі заходи, медичний кабінет поповнився необхідними ліками та обладнанням.

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у        2017-2018 навчальному році .

     З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами ( ПРОДРЕЗЕРВ-5).

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано. 

 При періодичних перевірках групового персоналу по санінатрного стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

 Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, батьківські всеобучі, консультації, також консультації для батьків діти яких не відвідують ДНЗ: «Здоров`я дитини – багатство країни», «Батькам про сучасні підходи до розвитку мовлення», «Що робити, коли дитина не слухається», «Трудове виховання дитини у сім`ї та дитячому садку», «Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема суспільства»,  «Розвиток дрібної моторики», «Граємось у дома», «Адаптація дітей до перебування в ДНЗ», тощо.

 Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2017/2018 навчального року, обговорювалися  та вирішувалися на батьківських зборах, педагогічних радах. 

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

Це складний, відповідальний, але і цікавий для мене напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 - місцевого бюджету;

 - благодійних та спонсорських надходжень.

 Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто,

на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку).

За допомогою батьківських благодійних внесків було придбано:

Ремонт цоколя та. укріплення огорожі

Придбання планшетів для пісочної терапії

Заміна 2-х змішувачів води

Придбання:

картриджу

вішалок для рушників

ковдра гумова

стенди з цивільного захисту та пожежної безпеки

драбина

перезарядка вогнегасників та придбання кріплення

пожежні знаки, кошма

лампи енергозберігаючі

зелені насадження

підписка періодичне видання

повірка вагів

поточний ремонт вестибюля та кладових комор

оббивка вхідних дверей

 Адміністрація дошкільного навчального закладу № 221 Дніпровської міської ради висловлює Вам, шановні батьки, щиру подяку за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного процесу наших дітей. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.